Klas kreyòl 4B a swete tout moun yon JWAYE NWÈL 2019 nan lanmou, nan lapè, nan lajwa ak yon BÒN ANE 2020.